+ AOĈ[ MembersList +

Home Master

No Name Rank Win Lose Total Rate
1 mocchan 4 67 76 143 46.9
2 okayu 7 49 46 95 51.6
3 D-Glass 5 45 43 88 51.1
4 hide2san 7 36 30 66 54.5
5 task 5 33 28 61 54.1
6 shinji 5 30 30 60 50.0
7 Sun 8 27 26 53 50.9
8 gkht 7 23 29 52 44.2
9 Iori 6 30 21 51 58.8
10 tentark 7 25 23 48 52.1
11 DisC 7 24 23 47 51.1
12 wata 6 18 24 42 42.9
13 tomotto 6 23 18 41 56.1
14 CONTA 6 19 17 36 52.8
15 Xaxis 5 19 16 35 54.3
16 wanyo 2 18 16 34 52.9
17 marukin 7 18 15 33 54.5
18 naruto_le 12 22 11 33 66.7
19 renn 8 17 10 27 63.0
20 hide 3 10 16 26 38.5
21 eclair_g 8 17 8 25 68.0
22 senban 5 7 18 25 28.0
23 rerikka 4 13 12 25 52.0
24 unira_mat 7 16 8 24 66.7
25 Harusya 2 8 15 23 34.8
26 kouran 8 12 10 22 54.5
27 sho 6 11 8 19 57.9
28 pani-ni 3 7 12 19 36.8
29 nagisa 4 8 11 19 42.1
30 piroron 5 7 11 18 38.9
31 shingo 4 3 14 17 17.6
32 Lengance 4 7 10 17 41.2
33 Ays 9 11 6 17 64.7
34 kikutaka 7 7 9 16 43.8
35 ikuta 6 8 8 16 50.0
36 thunder 6 5 10 15 33.3
37 poko 3 8 7 15 53.3
38 tobineko 5 7 7 14 50.0
39 sasori 5 7 6 13 53.8
40 nabe 5 5 5 10 50.0
41 Kazuha 4 4 6 10 40.0
42 Vesper 4 3 7 10 30.0
43 ponpei 6 6 4 10 60.0
44 lapis 9 6 4 10 60.0
45 uikko 7 8 2 10 80.0
46 uva 6 7 2 9 77.8
47 RAMI 8 5 4 9 55.6
48 siika 7 5 3 8 62.5
49 RedDistny 4 5 3 8 62.5
50 Chinp-Kun 6 4 3 7 57.1

1 2 3
  

+ List Board by PrettyBook