+ AOĈ[ MembersList +

Home Master

No Name Rank Win Lose Total Rate
1 mocchan 4 67 76 143 46.9
2 dablju 7 0 0 0 0.0
3 marukin 7 18 15 33 54.5
4 hide 3 10 16 26 38.5
5 sho 6 11 8 19 57.9
6 shingo 4 3 14 17 17.6
7 asuteka 3 0 0 0 0.0
8 kei 2 0 0 0 0.0
9 wanyo 2 18 16 34 52.9
10 yuzuice 4 1 2 3 33.3
11 sasori 5 7 6 13 53.8
12 unira_mat 7 16 8 24 66.7
13 nene 3 2 4 6 33.3
14 Iori 6 30 21 51 58.8
15 neko 3 1 0 1 100.0
16 thunder 6 5 10 15 33.3
17 Chinp-Kun 6 4 3 7 57.1
18 tayuya 6 1 0 1 100.0
19 kouran 8 12 10 22 54.5
20 Lengance 4 7 10 17 41.2
21 Miyuri 4 1 0 1 100.0
22 nabe 5 5 5 10 50.0
23 dona 3 3 2 5 60.0
24 task 5 33 28 61 54.1
25 Kazuha 4 4 6 10 40.0
26 tomotto 6 23 18 41 56.1
27 eclair_g 8 17 8 25 68.0
28 naruto_le 12 22 11 33 66.7
29 poko 3 8 7 15 53.3
30 varce 3 0 0 0 0.0
31 shinji 5 30 30 60 50.0
32 pani-ni 3 7 12 19 36.8
33 DisC 7 24 23 47 51.1
34 okayu 7 49 46 95 51.6
35 kem 4 0 1 1 0.0
36 yamapikar 4 1 1 2 50.0
37 Vesper 4 3 7 10 30.0
38 kikutaka 7 7 9 16 43.8
39 tomotika 2 3 4 7 42.9
40 shuji 6 0 4 4 0.0
41 nagisa 4 8 11 19 42.1
42 MUNEO 2 2 1 3 66.7
43 cotts 4 2 3 5 40.0
44 Yu~ 3 1 0 1 100.0
45 Xaxis 5 19 16 35 54.3
46 yasunofu 3 2 2 4 50.0
47 marty 6 2 2 4 50.0
48 tobineko 5 7 7 14 50.0
49 KURE 7 0 1 1 0.0
50 siba 3 1 0 1 100.0

1 2 3
  

+ List Board by PrettyBook